به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، علی اعطا، عضو کمیسیون معماری و شهرسازی صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه در تبصره 3 سند اصلی مصوب طرح جامع شهر تهران ذکر شده که حداکثر سطح اشغال کل مجاز در هر پلاک از مجموعه فضاهای مفید و غیر مفید حاصل می‌شود، گفت: «به عبارت دیگر مشاعات باید در محاسبه تراکم یک ساختمان قرار گیرد که شامل فضاهای غیر مفید نیز می‌شود. همچنین بر اساس ضوابط و مقررات، تراکم ساختمانی مجاز و حداکثر حجم ساخت و ساز در بند 7 طرح تفصیلی اشاره شده است و سطح اشغال و تراکم کاملا واضح تعریف و تعیین تکلیف شده است.»

او ادامه داد: «با این وجود در برخی موارد در محاسبه تراکم مجاز و در پی آن زیربنای ساختمان در پروانه‌های ساخت و ساز صادر شده، مساحت زیربنای غیرمفید یعنی مشاعات از زیربنای کل کاسته می‌شود و در محاسبه تراکم مد نظر قرار داده نمی‌شود.»

او با بیان اینکه مبنای این تخلفات بند 10 کمیسیون ماده 5 است که این مصوبه بعد از تصویب طرح جامع و تفصیلی و به علت مغایرت با آنها کان لم یکن تلقی می‌شود، گفت: «شایسته است شهرداری تهران در صدور پروانه ساخت و ساز برای کلیه املاک ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی شهر تهران را به صورت کامل و دقیق اجرا کند و تراکم ساختمانی در کلیه ساختمان‌ها دقیقا بر اساس زیرپهنه مرتبط محاسبه شود.»